Weinig ruimte, wat nu?

Hoogezand, 7 april 2020.

Soms is er gewoon weinig ruimte, maar moet je toch presteren. Zo verging het onze relatie Aannemersbedrijf Lamein BV te Hoogezand toen hen werd gevraagd deze tankopslag in de regio Delfzijl te ondergieten, op een door derden gestorte betonfundering. Op tekening was voorzien in een stelruimte van 20-30 mm. Dat bleek in de praktijk 0 tot 10 mm te zijn. Wat nu?

Samen met Lamein bedachten we een oplossing door de geringe stelruimte eerst rondom af te dichten met PAGEL V14/10 stel- en ondersabelingsmortel. Aan één kant werd hierin een vulpunt gemaakt met behulp van een flexibele slang. Rondom zijn diverse openingen uitgespaard voor het uitdrijven van de lucht. Vervolgens is onder lage druk PAGEL E1 ankermortel onder de tankbodems gepompt om de ruimte op te vullen. Zodra de uiterst vloeibare mortel een ontluchtingsopening bereikte werd deze afgedicht met droge mortel. Zo vond de ankermortel uiteindelijk zijn weg naar de 5,50 meter verderop gelegen overzijde en is de tankbodem nu volledig ondersteund.

Behalve het leveren van de droge mortel heeft Verwaard Bouwstoffen ook voorzien in Bouwservice. Hiermee ondersteunen we de klant door het mengen en verpompen van onze PAGEL producten voor hen te verzorgen. Iets voor u, bel 088-540 1100.