Voegen en afgieten van prefab elementen op de Afsluitdijk

Voegen en afgieten van prefab elementen op de Afsluitdijk

Voegen en afgieten van prefab elementen op de Afsluitdijk.

De Afsluitdijk scheidt het IJsselmeer van de Waddenzee en beschermt het achterland tegen overstromingen. Keersluizen in de dijk maken scheepvaart mogelijk. Spuisluizen voeren overtollig water uit het IJsselmeer af naar zee. Echter, door stijging van de zeespiegel zijn de keersluizen op termijn niet hoog genoeg en wordt spuien steeds moeilijker. Bovendien neemt de aanvoer van water uit het achterland naar het IJsselmeer toe. Daardoor wordt de behoefte aan meer afvoercapaciteit steeds groter.

Momenteel worden de keersluizen in de Afsluitdijk vernieuwd en behalve twee nieuwe spuigroepen worden ook twee grote pompgemalen gebouwd. Elk pompgemaal bevat drie pompen van Flowserve. De totale capaciteit van 6 pompen bedraagt 235 kubieke meter water per seconde. Als het water in het IJsselmeer hoger staat dan in de Waddenzee kan dit straks sneller worden afgevoerd door middel van vijf spuigroepen, in plaats van de huidige drie. Als het water in de Waddenzee te hoog staat om water uit het IJsselmeer te kunnen spuien, dan kunnen de twee nieuwe pompgemalen het water alsnog wegpompen naar de Waddenzee (bron: De Afsluitdijk).

Voegen en afgieten van prefab elementen op de Afsluitdijk:
VERWAARD Bouwstoffen is een van de leveranciers van het bouwconsortium Levvel, dat deze plannen uitvoert. Wij leveren PAGEL krimparme mortel voor plaatsing van zowel de keersluizen als de prefab pompgroepen (WACO BV Bergen op Zoom). Onze bijdrage begint eind 2020 met het mede ontwerpen van de voegen en opleggingen, de selectie van toepasbare mortels en het schrijven van een verwerkingsplan per onderdeel. Vervolgens kijken we samen met het bouwteam welke onderaannemers het verwerken van de krimparme gietmortel, stel- en voegmortel gaan uitvoeren. Met hen doorlopen we een traject waarbij tests worden uitgevoerd op ware grootte, zodat we in de bouwput niet voor verrassingen komen te staan. En als alle eventualiteiten zijn bekeken en de plannen waar nodig zijn aangepast, gaan we aan de slag.

Wij werken samen met TOTECH BV uit Heesch voor het ondergieten en afvoegen van de prefab pompgroepen en hierbij passen we de volgende krimparme mortels toe:

  • COMPAKTA bouwdispersie
  • PAGEL VS-P voegmortel K60
  • PAGEL V1/10 gietmortel K70
  • PAGEL E1 gietmortel K50

Deze werkzaamheden worden naar verwachting in de zomer van 2023 afgerond.