STABU Bouwbreed, de nieuwe fundering onder het bouwproces

Waddinxveen, 26 april 2016.

Dat STABU Bouwbreed de nieuwe norm wordt voor het specificeren van bouwprojecten is zo langzamerhand wel duidelijk. De opkomst van BIM, het ontstaan van nieuwe contractvormen en het hanteren van functionele prestatie-eisen  nopen tot nadere afstemming. Hiervoor is ook een nieuwe specificatiesystematiek nodig die de bouw in staat stelt om effectief met alle veranderingen om te gaan, nu en in de toekomst. Een standaard die gebruikt wordt door alle partijen in de keten en bedoeld is om de kwaliteit te realiseren die wij als sector nastreven (bron: STABU).

Verwaard Bouwstoffen heeft haar PAGEL giet- en reparatiemortels op laten nemen in het STABU Bouwbreed informatiesysteem. Daarmee voldoen we aan de vraag van onze bouwpartners, die snel toegang willen tot de essentiële prestatie-kenmerken van onze gecertificeerde kwaliteitsproducten. Deze nieuwe specificaties vindt u hier.

pagel_Sternlogo

 

 

PAGEL_SchriftzugGreat Grout Worldwide