GEVEKE wapent Groningen tegen aardbevingen

Spijk, 11 april 2016.

Elf woningen van Woningbouwvereniging Acantus worden momenteel versterkt en energie-neutraal gemaakt. De werkzaamheden in Spijk en Farmsum worden in opdracht van Centrum Veilig Wonen uitgevoerd door Geveke Bouw en Friso Bouwgroep.

Bouwen op topsnelheid

De werkzaamheden die aan de woningen in Spijk en Farmsum worden uitgevoerd zijn ingrijpend, maar het eindresultaat mag er zijn. Alle buitengevels worden gesloopt en de woningen versterkt door het plaatsen van een stalen constructie. Bovendien worden nieuwe, goed geïsoleerde gevels en daken (met zonnepanelen) geplaatst. Ook de vloeren in de woningen worden vervangen. Vanwege de impact van de werkzaamheden, krijgen de bewoners tijdelijk onderdak aangeboden. Na vijf weken zijn de woningen echter alweer opgeleverd. Dat mag gerust een logistieke prestatie worden genoemd (Bron: Centrum Veilig Wonen).

Nul op de meter

Het versterken van de huurwoningen heeft een tweeledig doel. Zo moeten Groningers niet alleen veilig kunnen wonen, maar zich ook weer veilig voelen in hun woning. Daarnaast willen de woningcorporaties een stap vooruit maken in de kwaliteit van wonen door te zorgen voor verbeterde, comfortabele en duurzame woningen voor hun huurders. Belangrijk extra element van de versterkingsoperatie is dan ook het verduurzamen van de woningen tot ‘nul op de meter’, wat inhoudt dat ze bij gemiddeld verbruik evenveel energie opwekken als verbruiken (Bron: Centrum Veilig Wonen).

Veiligheid door techniek

In geval van een aardbeving is het van belang dat de constructiewanden en vloeren op hun plaats blijven, zodat de vloeren niet van de dragende wanden af kunnen schuiven. Om dit te realiseren is de verdiepingsvloer met behulp van Hilti HST M10 ankers om de 700 mm verankerd aan het omhullende staalskelet. Omdat deze ankers niet geschikt zijn voor afstandsmontage, ze kunnen slechts beperkt moment opnemen, moet de ruimte tussen het horizontale stalen UNP 270 profiel en de vloerrand ter plaatse van de ankers opgevuld worden. Dat gebeurde aanvankelijk met behulp van ingelaste stalen vulplaten. In de samenwerking tussen Geveke Bouw&Ontwikkeling , Ingenieursbureau Ritsma en Verwaard Bouwstoffen is een meer praktische oplossing bedacht, die veel sneller kan worden uitgevoerd. Met behulp van PAGEL V1A/40 Gietmortel K70 is het vloerveld op de verdieping verlengd tot tegen het stalen UNP profiel. De ruwe voorbewerkte vloerrand zorgt voor een monolithische verbinding met de mortel. De volledig omsloten Hilti ankers zullen tijdens een aardbeving niet meer kunnen buigen en de met staalvezel versterkte mortel blijft op haar plaats, ook als deze tijdens een beving zou scheuren. Zo wordt de bewoners onder de gegeven omstandigheden maximale veiligheid geboden.