PAGEL Shapewear

Haaren, 13 mei 2016.

Zuiveringsregio Haaren zuivert het rioolwater van de gemeenten Oisterwijk en Haaren. Rioolgemalen van Waterschap De Dommel pompen het rioolwater van deze gemeenten naar de rioolwaterzuivering in Haaren. Het gezuiverde water gaat vervolgens naar de rivier de Essche Stroom. Het slib wordt in het slibverwerkingsbedrijf van de rioolwaterzuivering in Tilburg verwerkt en vervolgens in Moerdijk verbrand (Bron: Waterschap De Dommel). De elektrische en mechanische installatie van het influentgemaal van deze RWZI wordt momenteel gerenoveerd en aangepast aan de benodigde capaciteit. Onderdeel van deze renovatie is het vervangen van twee opvoervijzels, die het binnenkomende verontreinigde water omhoog brengen naar een hoger gelegen bassin, waarna het door de werking van de zwaartekracht langs een aantal tanks wordt geleid en van grof naar fijn wordt gezuiverd.

De opvoervijzels zijn geleverd door Landustrie te Sneek. Om deze efficiënt te laten werken is het van groot belang, dat de schoepen van de vijzel exact aansluiten op de omhullende betonnen opvoergoot. Dat gebeurt sinds jaar en dag door het indraaien van een sulfaatbestendige, slijtvaste cementgebonden PAGEL mortel. Doorgaans wordt deze vanuit een slang onder de vijzel gepompt, waarna de roterende vijzel de mortel opvoert en in vorm brengt. Wij noemen dat PAGEL Shapewear: Strakke pasvorm en uiterst slijtvast.

Aannemer TOTECH Totaal Techniek uit Heesch geeft er de voorkeur aan de mortel onder de vijzel exact op dikte te spuiten volgens de natte methode. Het voordeel hiervan is, dat nauwkeuriger kan worden gewerkt en dus met minder verlies aan mortel. Bovendien kan de primer achterwege blijven en is de aanhechting desondanks altijd optimaal. De enige voorbewerking bestaat nog uit het stralen en vooraf bevochtigen van de betonnen opvoergoot en het invetten van de vijzel. De spuitmethode vereist vanwege de slechte toegankelijkheid veel  vakmanschap, maar betaalt zich terug in kwaliteit en duurzaamheid.

TOTECH Totaal Techniek kiest in deze toepassing voor PAGEL KA20 sulfaatbestendige rioleringsmortel R4. De korte mengtijd, het hechtend vermogen en de geringe slijtage op de Schnäcken van de mortelpomp zijn hierbij belangrijke overwegingen. Bovendien is PAGEL  perfect te spuiten, werkt de mortel in de gebezigde methodiek mooi strak af en is deze zeer duurzaam in dit agressieve milieu (Milieuklasse XA3).