Groot, groter, grootst

Espel, 15 juni 2016.

NOP Agrowind bouwt momenteel Windpark Zuidwester, bestaande uit 26 windturbines op het land langs de Westermeerdijk en Noordermeerdijk nabij Espel. De turbines worden geplaatst op de grond van de initiatiefnemers, die deelnemen in het project. Het vermogen bedraagt 7,5 Megawatt per turbine, in totaal dus 195 Megawatt. In een gemiddeld windjaar leveren deze turbines ruim 600 miljoen kWh op. Daarmee kunnen jaarlijks zo’n 180.000 huishoudens worden voorzien van schone en duurzame elektriciteit (bron: NOP Agrowind).

De turbines zijn van het type ENERCON E-126. Met een vermogen van 7,5 Megawatt behoren deze tot de krachtigste op de markt. Alles is groot aan deze machine. De gondel bevindt zich op 135 meter hoogte boven het maaiveld en de tip-hoogte bedraagt 198,5 meter. De diameter van de toren begint op de fundering met 14,5 meter en neemt naar boven toe af tot 4,10 meter. Het 6000 ton wegende gevaarte ziet er modern en imposant uit.

Imposant is ook de fundering. ENERCON kiest ervoor haar torens met de betonnen fundering te verbinden door middel van zware draadankers in combinatie met PAGEL gietmortel. Voor deze toepassing leveren wij onder andere PAGEL V2/40 en PAGEL V1/60HF gietmortel K90, C100/115. Behalve een druksterkte van meer dan 140 N/mmheeft dit product een bijzonder hoge vermoeiingsweerstand. Voor meer informatie hierover of een goed gesprek over andere wind gerelateerde toepassingen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.