Rope Access maakt werk toegankelijk

Waddinxveen, 27 januari 2016.

TOTALIS Industrial Support uit Susteren werkt momenteel aan een bijzonder project bij een van onze industriële relaties. Het betreft de conservering van een in zee geplaatst laad- en losdok voor chemicaliën. Dit dok is opgebouwd uit stalen kolommen met betonnen opzetters. Daarop ligt een betonnen kesp. De opzetters en de kesp zijn aangetast door chloriden en behoeven herstel. Maar hoe doe je dat, als er geen steigers gebouwd kunnen of mogen worden? In zulke gevallen biedt Rope Access uitkomst.

Rope Access is een veilige, efficiënte en kostenbesparende methode om een werkplek op hoogte te creëren. Omdat er geen steigers worden gebouwd kan een korte doorlooptijd worden gerealiseerd. Door inzet van breed geschoold en vakbekwaam personeel kunnen meerdere technische disciplines worden gecombineerd en heeft Rope Access een minimale impact op parallel lopende werkzaamheden en processen.

Oorspronkelijk komen de technieken uit de bergsport en speleologie, maar tegenwoordig zijn er weinig overeenkomsten meer met deze sporten. De Rope Access technieken zijn de afgelopen 20 jaar aanzienlijk aangepast en doorontwikkeld voor het gebruik in de industrie. Er zijn diverse internationale regels en normen ontstaan op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Deze normen betreffen de werkmethodiek, maar ook het personeel en de te gebruiken materialen. Specifiek Nederlandse regelgeving is er niet. TOTALIS gebruikt daarom de IRATA werkmethodiek.
IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) is een overkoepelde instantie die erop toeziet dat veiligheid en kwaliteit van de Rope Access gewaarborgd is en wordt nageleefd. De IRATA werkmethodiek is in overeenstemming met de geldende Europese Richtlijnen voor het werken op hoogte en wordt wereldwijd toegepast (bron: TOTALIS BV).

De herstelwerkzaamheden aan het beton worden in overeenstemming met de EN 1504-3 uitgevoerd. TOTALIS heeft ervoor gekozen de kolom opzetters en de kespen grotendeels te repareren door deze te verjongen en opnieuw aan te gieten met PAGEL V1/50 Gietmortel K70 / R4. Kleinere reparaties worden handmatig uitgevoerd met PAGEL MS20 PCC Reparatiemortel R4. De vrijgekomen wapening wordt preventief tegen corrosie behandeld met PAGEL MS02 Corrosiewering en Hechtbrug. De foto’s hieronder spreken voor zich.