Renovatie Eisenhowerflat 2 in Sittard

Eisenhowerflat 2 te Sittard

Sittard, 15 maart 2016

LAUDY Bouw en Ontwikkeling BV renoveert op dit moment de Eisenhowerflat 2 van Woningcorporatie ZOWONEN te Sittard. In de voorgaande maanden heeft Laudy samen met de ‘bewonerscommissie Eisenhower 2’ hun visie gegeven op de noodzakelijke werkzaamheden, de bouwkundige aanpak en de planning. Zo worden de asbestpanelen op de kopgevels vervangen door fraai metselwerk, wordt de buitenschil geïsoleerd en het door chloriden aangetaste beton gesaneerd. De flat zal na de renovatie een eigentijdse uitstraling combineren met modern wooncomfort. Het project is in februari gestart en de oplevering zal in week 40 van dit jaar plaatsvinden.

Boosten Betonadvies heeft in samenwerking met Laudy en Palte BV het betontechnisch onderzoek uitgevoerd, waarbij de toestand van de prefab galerijen en balkons uitvoerig in kaart is gebracht. Met behulp van HILTI Ferroscan is de wapeningsconfiguratie vastgesteld en is in het laboratorium de staal- en betonkwaliteit bepaald. Tevens is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van chloriden in het beton. Op basis van deze onderzoeksresultaten zijn de onderhoud- en saneringsplannen verder uitgewerkt. Elke verdachte locatie is gemarkeerd, gefotografeerd en met vaste coördinaten ingelezen in speciale software, die door LAUDY voor dit soort projecten werd aangeschaft. Tevens is vastgelegd welke saneringsbehoefte de afzonderlijke locaties hebben. Zo weten het straalbedrijf, de aannemer en de mortelleverancier exact welke werkzaamheden ze moeten uitvoeren en waar.

De herstelwerkzaamheden aan het beton worden in overeenstemming met de EN 1504-3 uitgevoerd met producten van PAGEL. Laudy heeft ervoor gekozen de grotere schades aan balkon- en galerijranden te repareren door deze aan te gieten met PAGEL V1/50 Reparatie-gietmortel R4. Kleinere reparaties worden handmatig uitgevoerd met PAGEL MS20 PCC Reparatiemortel R4. De vrijgekomen wapening wordt preventief tegen corrosie behandeld met PAGEL MS02 Corrosiewering en Hechtbrug. Vanwege de lage temperaturen en de onverbiddelijke planning is tijdens de koude weken in februari en maart uitgeweken naar de Wintermortels van PAGEL, de PAGEL V2/40 Gietmortel en PAGEL R20/20 Reparatiemortel. Deze kunnen ook verwerkt worden bij temperaturen tussen 0⁰ en +5⁰ C. en zijn bovendien binnen 2 uur vorstbestendig.