Portaalkranen Zeebrugge op nieuwe kraanbaan

Zeebrugge, 16 november 2014.

De zeehaven van Brugge is de op één na grootste haven van België. De haven bestaat uit een buitenhaven direct aan zee, een binnenhaven die bereikbaar is via de Pierre Vandammesluis (1985) en de Visartsluis (1905) met daarachter een haven bij de stad Brugge, bereikbaar via het Boudewijnkanaal. De buitenhaven wordt tegen de Noordzee beschermd door twee  strekdammen van meer dan 4 km lengte. De directe toegang en de grote waterdiepte maken de buitenhaven van Zeebrugge bijzonder geschikt voor het snelle roll-on-/roll-off- en containerverkeer. Ook de schepen met vloeibaar aardgas leggen hier aan (bron: http://www.zeebruggeport.be/nl).

Besix Group, actief in de constructie van gebouwen, infrastructuur, milieuprojecten en wegen, heeft hier de opdracht voor het versterken van de kademuren en herindeling van circa 1.000 m1 kade in uitvoering. Onderdeel van dit project is het opnieuw aanleggen van 1.960 m1 (2 x 980 m1) kraanbaan. Dat gebeurt in fasen, terwijl de containerterminal gewoon in gebruik blijft (bron: http://www.besix.com).

De kraanbaan is opgebouwd uit 110 thermiet-gelaste spoorstaven type A 120 (lengte 18 m1), gemonteerd op 328 onderlegplaten met een lengte van 6 m1 en verankerd in een betonnen onderbaan door middel van 7.220 (lucht-geboorde) ankers M24-300. De kraanbaan heeft een wijdte van 22 m1 ± 5 mm. De landzijde ligt 100 mm hoger dan de zeezijde, waarbij de toegestane hoogtetolerantie 1 mm op 3 meter bedraagt. Het inmeten, boren, monteren, verankeren en ondergieten van deze constructie wordt uitgevoerd door De Wilde Spoorwegbouw uit Montfoort. Deze aannemer, ontstaan uit De Wilde Betonboringen, heeft zich gespecialiseerd in de aanleg van betonconstructies inclusief het bovenliggende spoorwerk. De Wilde werkt in Nederland onder andere voor ProRail (bron: http://www.dewildebv.nl).

De werkzaamheden worden momenteel afgerond met het ondergieten van de laatste strekkende kilometer rugplaten met PAGEL V1/50 Gietmortel K70. Dit product, met een druksterkte groter dan 90 N/mm2, is bijzonder geschikt voor toepassing in geval van grote dynamische belastingen zoals gebruikelijk bij kraanbanen, brugopleggingen, machinefundaties, windturbines en dergelijke. Meer informatie over dit product vindt u hier:

http://www.pagel.com/all/pdf/nl/v1_50_nl.pdf