Borssele vangt steeds meer Zeeuwind

Borssele, 26 november 2014.

In mei van dit jaar is de Vestas V44 windturbine bij Borssele gedemonteerd. Deze turbine, met een rotor van 44 meter, een vermogen van 600 kWh en een productie van 1.500.000 kWh per jaar, werd gebouwd in 1997. Momenteel wordt er een compleet nieuw exemplaar geplaatst, inclusief nieuwe stalen toren en betonfundatie. De nieuwe turbine is een Enercon E92 met een rotor van 92 meter, een vermogen van 2 MW met een productie van 7.600.000 kWh. Binnenkort worden meer dan 2000 huishoudens weer voorzien van duurzame stroom (bron: www.zeeuwind.nl).

Opdrachtgever namens haar leden is Zeeuwind. Deze coöperatie voor windenergie heeft als doel het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Zeeuwind is met name actief in de provincie Zeeland. Het ledenbestand bestaat vooral uit particulieren. Daarnaast zijn ook alle 13 Zeeuwse gemeenten en een aantal bedrijven, verenigingen en stichtingen lid. Met meer dan 1800 leden is Zeeuwind een van de grootste windcoöperaties in Nederland (bron: www.zeeuwind.nl).

Afgelopen week is turbineproducent Enercon begonnen met het plaatsen van de toren op een nieuwe betonfundatie. In dit systeem wordt een stalen basissegment geplaatst op een dubbele rij ingestorte ankerbouten. Deze onderbouw wordt exact horizontaal en op hoogte gesteld en dient als uitgangspunt voor de opbouw van de overige torensegmenten. De ruimte tussen de flens van het basissegment en de betonfundering is vervolgens afgegoten met PAGEL V1/60HF krimparme hogesterkte gietmortel K90. Na uitharding van de mortel zijn de ankers afgespannen. Informatie over dit systeem vindt u op http://www.enercon.de/de-de/

De keuze voor PAGEL V1/60HF is ingegeven door de druksterkte-eisen enerzijds en de zeer geringe krimp van deze mortel anderzijds. Deze C100/115 bereikt druksterkten van 70 ,90 en 115 N/mm2 na respectievelijk 1, 7 en 28 dagen. De einddruksterkte ligt ver boven de 140 N/mm2. PAGEL V1/60HF voldoet als enige gietmortel aan de krimpklasse SKVB 0 (krimp <0,6 mm/m1). Meer informatie over dit product vindt u hier:

http://www.pagel.com/all/pdf/nl/v1_hf_nl.pdf