Offshore testtoren bij Huisman Schiedam

Schiedam, 9 oktober 2015.

VFT Vloer- en Funderingstechniek uit Vlaardingen heeft opdracht gekregen voor het leveren van het betonwerk van de fundatie voor een offshore testtoren op de kade van Huisman Schiedam. Deze boortoren is zelf ontwikkeld en ontworpen door Huisman en is de laatste uitvoering van de zogenaamde MPT (Multi Purpose Tower) generatie. Na uitvoerige testen en keuringen zal dit type boortoren wereldwijd door Huisman ingezet gaan worden. VFT heeft het grouten van de fundatiestoelen uitbesteed aan Verwaard Bouwstoffen. De werkzaamheden van Verwaard zijn in oktober gereed.

Voor meer informatie over dit bijzondere project en de toegepaste materialen neemt u contact op met Verwaard Bouwstoffen, telefoon 088-540 1100.