Dynamisch hoog belaste constructies

Waddinxveen, 01 Augustus 2015

Bij de productie van gips- en cementgebonden vezelplaten wordt gebruik gemaakt van het lange-bank systeem. Een schier eindeloze plaat met een dikte van 10 tot 18 mm beweegt zich voort over een transportband en ondergaat in dat traject diverse behandelingen zoals het gelijkmatig verspreiden van de grondstof, het toevoegen van water voor de binding, het persen van de platen en tenslotte het snijden op de gewenste maat.

Het persen van de platen gebeurt met een stempelpers bij een druk van circa 650 ton. Omdat de transportband niet tot stilstand wordt gebracht en de vezelplaat dus constant in beweging is, moet deze pers tijdens het stempelen meebewegen. Dientengevolge rijdt de pers steeds heen en weer tussen het begin en eindpunt van de baan. Eerst belast, daarna onbelast. De onderliggende staalconstructie, met een lengte van 9 tot 12 meter, is daardoor onderhevig aan een sterk wisselende en uiterst hoge dynamische belasting.

De aard van de belasting die vanuit deze samengestelde stalen balken wordt overgebracht naar de betonfundering maakt, dat deze volledig ondersteund moeten zijn. Doorbuiging is ongewenst, omdat dit leidt tot scheuren in de lassen en lijfplaten. Daarom wordt de ruimte tussen het stalen bint en de betonfundering volledig opgevuld met PAGEL EH-196R epoxy gietmortel , zoals u kunt zien in onderstaande fotoreportage van een project dat wij afgelopen week met een onzer relaties hebben uitgevoerd. Deze gietmortel heeft een druksterkte van 140 N/mm2 en een relatief lage E-modulus, waardoor het veel taaier is dan cementgebonden gietmortel. Meer informatie over dit product vindt u hier: PAGEL EH196R.