Referentie projecten

Constructief betonherstel brug

Er is voor gekozen de betonbanen enkele centimeters te verjongen door de slechte toplaag eraf te frezen.  Vervolgens is de gehele constructie voorzien van een circa 50-80 mm dikke nieuwe betonnen deklaag in de vorm van PAGEL U40 reparatiemortel R4, hechtend aangebracht in PAGEL U10 primer. De mortel is in de breedterichting onder afschot gestort. Om de aanrijbelasting richting het beweegbare middendeel van de brug te reduceren is de mortel in de lengterichting aangebracht in een vooraf gesteld sinus-vormig profiel. Hierdoor wordt het verkeer vloeiend over het brugdek geholpen. 
Lees het volledige artikel.

Krimparme gietmortel zonder zwelmiddel

Krimparme gietmortel wordt vaak toegepast om tanks zoals deze te ondergieten, zodat de flensen volledig ondersteund zijn en belasting afdragen naar de betonfundering waarop ze staan. Probleem is dat de meeste krimparme gietmortels een zwelmiddel bevatten, waarmee met name de plastische krimp wordt gecompenseerd. Hierdoor kunnen ze uitsluitend onder constructies worden toegepast en niet in ‘het open veld’. Om een tank te ondergieten en de bovenzijde van de betonpoer af te werken zijn in de regel dus twee producten nodig. Maar die regel geldt niet meer. 
Lees het volledige artikel.

Ondergieten met weinig stelruimte

Op tekening van een tankopslag was voorzien in een stelruimte van 20-30 mm. Dat bleek in de praktijk 0 tot 10 mm te zijn. Wat nu?
Samen met de klant bedachten we een oplossing door de geringe stelruimte eerst rondom af te dichten met PAGEL V14/10 stel- en ondersabelingsmortel. Aan één kant werd hierin een vulpunt gemaakt met behulp van een flexibele slang. Rondom zijn diverse openingen uitgespaard voor het uitdrijven van de lucht. Vervolgens is onder lage druk PAGEL E1 ankermortelonder de tankbodems gepompt om de ruimte op te vullen.
Lees het volledige artikel.