Nieuwe vijzels voor RWZI Spijkenisse en Venlo.

Waddinxveen, 26 januari 2021.

In de afgelopen weken hebben we TOTECH BV uit Heesch ondersteund met het aangieten van diverse vijzels in rioolwaterzuiveringen nabij Spijkenisse en Venlo. Deze vijzels zijn geleverd in een stalen trog, die gemonteerd en uitgelijnd is in de betonnen vijzelbak van de  zuiveringsinstallatie. De ruimte tussen de trog en het beton is vervolgens afgestort met PAGEL V2/40 krimparme snelle gietmortel.

Omdat de vijzels onder een hoek zijn geplaatst is bekisting nodig die de mortel in de plastische fase op zijn plaats houdt. De trog zelf wordt gefixeerd, zodat deze niet kan opdrijven. De snel hardende PAGEL gietmortel is in relatief kleine charges gestort om de druk op de trog en de kist laag te houden. Stortsecties zijn hier circa 1,5 meter lang. Het verpompen van de mortel is daarom niet zinvol. De mortel wordt in deze situatie handmatig gemengd en vanuit emmers via een stortkoker op zijn plaats gebracht. Na een uur is de mortel voldoende uitgehard en kan de volgende sectie worden gestort.

De toegepaste mortel moet bij deze werkwijze absoluut stabiel zijn en mag tijdens het transport in emmers niet ontmengen. Bovendien moet de plastische fase kort zijn, bij een alleszins toereikende verwerkingstijd. PAGEL V2/40 is hiervoor de meest geschikte krimparme cementgebonden gietmortel met een korrelgrootte van 4 mm. Het snel hardende product valt binnen de sterkteklasse K60 en C55/67, vloeimaat f2 en krimpklasse SKVM II (≤ 1,2 mm/m1 na 91 dagen).