Nieuw jaar, nieuwe energie

Eemshaven, 2 januari 2015.

In het Groningse Eemshaven is de afgelopen 4 jaren door RWE en Essent een nieuwe energiecentrale gebouwd met een vermogen van 1.600 megawatt. En dat was nodig. De vraag naar elektriciteit zal de komende jaren blijven stijgen. Wind- en zonne-energie mogen dan de toekomst zijn, in omvang zijn zij echter nog ontoereikend om voldoende betrouwbare en betaalbare stroom te leveren.  Het bestaande productiepark aan gas en steenkolen gestookte centrales in Nederland is deels verouderd en de Nederlandse gasvoorraad is eindig. De overheid heeft om die reden enkele jaren geleden de Maasvlakte en het gebied bij de Eemshaven aangewezen als locaties voor nieuwe energiecentrales. Mede vanwege de aanwezigheid van een haven voor de aanvoer van brandstoffen en de beschikbaarheid van voldoende koelwater. RWE en Essent hebben daarom jaren geleden besloten in de Eemshaven een ultramoderne kolen/biomassacentrale te bouwen. Deze centrale is in de loop van 2014 operationeel geworden.

Met een rendement van 46% wekt de centrale bij dezelfde CO2 uitstoot circa 10% meer stroom op dan kolengestookte fabrieken van de vorige generatie. Bovendien kan biomassa worden gestookt. Bij voldoende aanbod van groene stroom op het net is het mogelijk de capaciteit van de nieuwe centrale direct omlaag te brengen. Zo wordt het maximale gedaan om betrouwbare energie te leveren bij een zo gering mogelijke CO2 uitstoot. Het streven is op termijn steeds meer groene stroom op te wekken en de bijdrage van de nieuwe centrale verder te reduceren. In en om de Eemshaven staan daarom ook volop windturbines (bron: http://www.rwe.com/web/cms/nl/1772148/rwe-generation-se/locaties/nederland/centrale-eemshaven/)

De eerste fase van dit project is gerealiseerd door Visser & Smit Bouw uit Groningen en opgeleverd in 2012. Heitkamp realiseerde de tweede fase en is nu bezig met het voltooien van diverse serviceactiviteiten, voortvloeiend uit de finale oplevering.

Een identieke centrale is eerder gebouwd in Hamm, Duitsland. Voor de montage van alle relevante prefab bouwdelen en de fundatie van hoogwaardige en zwaar belaste productiecomponenten zoals turbines, ketelstoelen, generatoren, kolenmolens, compressoren en dergelijke is bij deze centrale gebruik gemaakt van ruim 3.000 ton PAGEL V1/50 Gietmortel K70 en PAGEL  V1/60HF Gietmortel K90. Deze mortels werden eerder gebruikt in soortgelijke toepassingen bij de bouw en uitbreiding van de Sloecentrale te Vlissingen (2008), EON centrale MPP3 en de Electrabel centrale op de Maasvlakte (2009 -2014), Hemweg centrale te Amsterdam (2010), NUON Power Plant te Diemen (2011), Flevocentrale te Lelystad (2009) en de Clauscentrale te Maasbracht (2012). Meer informatie over deze producten vindt u hier:

http://www.pagel.com/all/pdf/nl/v1_hf_nl.pdf

http://www.pagel.com/all/pdf/nl/v1_50_nl.pdf