Landstation HKN in Wijk aan Zee

Wijk aan Zee, zomer 2021.

In Beverwijk is aan de Zeestraat een nieuw transformatorstation in aanbouw. Dit dient ter aansluiting van de windparken Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West Alpha. Het benodigde oppervlak voor dit transformatorstation is ruim 11 hectare. Voor het aansluiten van het windpark Hollandse Kust West Beta op het elektriciteitsnetwerk wordt dit transformatorstation uitgebreid met ongeveer 2 hectare. Het totale oppervlak van het transformatorstation wordt daarmee ongeveer 13,3 hectare (bron: bewustebouwers.nl).

In opdracht van BAM Infra BV werken Rowij Bouwchemie en Verwaard Bouwstoffen aan het afstorten van de geprefabriceerde betonfundering in het poerenveld. Deze bestaat uit 1.430 betonpoeren, die met behulp van stekken en middels verlijming onlosmakelijk worden verbonden met de onderheide, opgeruwde funderingsplaten. Bijgaande foto’s spreken voor zich.

Het afstorten van de onderzijde van de poeren en de gains wordt uitgevoerd met PAGEL V1/10 giet- en montagemortel K70 (1 mm). De gains worden afgestopt met PAGEL V14/10 conusmortel 1 mm.

Benieuwd naar onze werkwijze? Bel 088-540 1100.