Investeren in talent

Leiden, 18 juli 2019.

Op tal van Nederlandse universiteiten en hogescholen wordt jong talent opgeleid en voorbereid op functies die bijdragen aan de ontwikkeling van de maatschappij, met als doel haar mede vorm te geven en haar functioneren te verbeteren. Deze jonge geesten bepalen straks hoe de wereld om ons heen eruit zal zien. Een wereld waarin organisaties en ondernemingen succesvol kunnen gedijen. Het ligt voor de hand daarin te investeren. Daarom hebben we besloten het komende studiejaar een sponsorbijdrage ter beschikking te stellen aan studentenvereniging Leiden United. Geen technische club, hoor ik u zeggen. Dat klopt, maar wel een vereniging waar studenten vaardigheden opdoen die niet op elk lesrooster staan, zoals het plannen, organiseren en budgetteren van activiteiten en projecten. En het verwerven van de benodigde fondsen. Kortom, het besturen van een organisatie waarin ze samen tot oplossingen te komen. Dat is een wijsheid voor het leven. En zeg nu zelf, is het leven niet meer dan techniek alleen?