De zee neemt, de zee geeft.

Farmsum, 26 augustus 2020.

De industrie maakt volop gebruik van waterwegen. Om grondstoffen aan te voeren, producten af te voeren, of als koelwatervoorziening. Dan is het handig als een fabriek pal aan de dijk ligt die het vaste land scheidt van bijvoorbeeld de Eems, waar deze uitmondt in de Waddenzee. Zoals hier op Chemiepark Delfzijl.

De persleidingen die u op onderstaande foto’s ziet, bedoeld voor aan- en afvoer van koelwater, zijn bij regulier onderhoud ontkoppeld, op hoogte gesteld en opnieuw met elkaar verbonden. Ter plaatse van de verbindingslassen is de stalen buis op 12 locaties verstevigd met een omhulling van zwaar gewapend beton.  De hoofdwapening ligt circa 30 mm hart op hart uiteen. Waar koppel- en dwarswapening elkaar ontmoeten bleef soms maar 10 mm stortruimte tussen de staven over. In totaal zijn 12 verbindingen gemaakt met diameters van 1,5 tot 2 meter en stortvolumes van circa 500 liter per stuk.

Voor het afstorten van deze manchetten bedacht Totech BV uit Heesch een eenvoudige maar uiterst praktische methode, die hieronder op foto’s wordt afgebeeld. Het vullen van de bekisting is in overleg met Verwaard Bouwstoffen uitgevoerd met PAGEL V1/50 Gietmortel K70. Dit veelzijdige product is krimparm (<0,8 mm/m), uiterst vloeibaar en homogeen. Kijk maar eens naar de foto’s en zie hoe de 5mm korrel tijdens het gehele meng- en stortproces mooi verdeeld blijft en niet uitzakt, zelfs niet onderaan de stortbuis, die zo’n 6 meter lager uitmondt in de bekisting. De werkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van A.HAK Leidingbouw BV, worden deze week voltooid.