Constructief vloerherstel

 

Pijnacker, 7 oktober 2016.

SealteQ West b.v. uit Pijnacker herstelde onlangs de staalvezel versterkte vloer van een distributiecentrum waar, evenwijdig aan de laad- en losperrons kort achter de poeren,  de vloer volledig doorgescheurd was. Omdat hierdoor, mede door de niveauverschillen en de mogelijke vervolgschade, geen werkbare situatie meer aanwezig was verzocht de opdrachtgever SealteQ West constructieve verbeteringen voor te stellen en aan te brengen, die de functionaliteit van de vloer zouden waarborgen. In het kort kwam het erop neer de beide vloerhelften opnieuw constructief met elkaar te verbinden en tevens de momentcapaciteit van de vloer te vergroten. De engineering en complete uitvoering werd door SealteQ verzorgd. Voor de rekenkundige onderbouwing tekende Adviesbureau Hageman uit Rijswijk.

Wijze van herstel:

  • Toplaag inzagen en verwijderen over een diepte van 60 mm. Strook-breedte minimaal 2,0 meter en evenwijdig aan de scheur. De afstand van de scheur tot aan de rand van de strook dient daarbij minimaal 0,6 meter te bedragen. Het te saneren vloerveld verloopt daardoor met de positie van de doorgaande scheur.
  • Boven de poeren extra sleuven frezen.
  • Dwars-sleuven maken onderin de resterende vloerdikte, ter plaatse en aan beide zijden van de scheur. Deze sleuven maken door aan de einden kernen te boren en daar tussenin een sleuf met een breedte van circa 80 mm te zagen en vervolgens uit te hakken .
  • In de dwars-sleuven ter plaatse van de scheur koppelstekken (onder-wapening) aanbrengen.
  • In het gefreesde vloerveld wapeningsnetten aanbrengen en verankeren. In de sleuven ter plaatse van de aansluiting druklaag/ vloer stekken aanbrengen als boven-wapening.
  • Sleuven en druklaag afstorten met PAGEL V2A/80 snelle staalvezel-gietmortel K60.
  • Het gestorte veld vol en zat instrooien met zand en langdurig benatten voor een goede nabehandeling en scheurvrije oplevering.
  • De volgende dag de vloer goed doorschuren en vlak en strak opleveren.

De uitgekiende werkwijze van SealteQ en de toepassing van PAGEL V2A/80 snelle staalvezel-gietmortel K60 resulteerde in een down-time van de laad-perrons van slechts 5 dagen. De opdrachtgever had dus zeer snel weer de beschikking over een zeer vlakke en functionele expeditievloer.