Bel ons als het kritisch wordt.

Amsterdam, 19 mei 2020.

De bouw van Bio Energy Centrale AEB te Amsterdam vordert gestaag. Als deze eind dit jaar operationeel is produceert ze elektriciteit en warmte voor ruim 25.000 huishoudens, terwijl de CO2 uitstoot met 67.000 ton per jaar wordt gereduceerd (bron: Haffner Energy).

SealteQ Ivacon BV te Amsterdam en Verwaard Bouwstoffen leveren een relatief klein maar wezenlijk aandeel in dit project. De afgelopen twee weken werkten wij samen aan de verankering en ondergieting van de stoomturbine (8 MWe) en condensator (32 MW). Deze zijn gesitueerd op de tweede verdieping van de fabriek en staan ten opzichte van elkaar op 1/1000 mm nauwkeurig uitgelijnd. Een verstoring van deze tolerantie is, voorzichtig geformuleerd, ongewenst.

SealteQ Ivacon coördineerde dit onderdeel van het project en tekende voor de bekisting en het mengen, opvoeren en verwerken van de krimparme cementgebonden mortel. Verwaard Bouwstoffen adviseerde Haffner en SealteQ over de uitvoeringsdetails, begeleide de uitvoering en leverde met PAGEL V1/50 gietmortel K70 een nagenoeg krimpvrij en tevens spanningsloos product.

SealteQ en Verwaard Bouwstoffen werken vaker samen in dit soort delicate processen. Ook internationaal. Wij produceren alle mortels zelf en laten uw project pas los als deze naar tevredenheid verwerkt is. Dus bel ons als het kritisch wordt! Telefoon 088-540 1100.