Afstorten van de railbalk met hogesterkte gietmortel op de Afsluitdijk

Afstorten van de railbalk

Deze korte film toont een nadere impressie van onze activiteiten in de keersluis bij Kornwerderzand. Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel), Rowij Bouwchemie en Verwaard Bouwstoffen werken daar, in opdracht van Rijkswaterstaat, samen aan het afstorten van de railbalk waar later de roldeur overheen zal rijden. Deze roldeur is 900.000 kilogram zwaar, 56 meter breed en 12 meter hoog (bron: www.deafsluitdijk.nl).

In constructieve zin hebben we hier te maken met een extreem hoge geconcentreerde dynamische puntlast van de frequent passerende roldeur. Bouwkundig gezien met het gegeven dat de mortel ook fungeert als dekking op de bovenwapening van de funderingsbalk en dus bescherming moet bieden tegen chlorideaantasting door direct en constant contact met zeewater.

Toegepaste producten voor het afstorten van de railbalk:

PAGEL V1/60HF krimparme hoge sterkte gietmortel C100/115; krimpklasse SKVB 0.

PAGELASTIC C1 flexibele afdichtingsslem voor het preventief afdichten van aansluitingen en eventuele microscheuren.

Benieuwd wat wij voor uw project kunnen betekenen, bel 088-540 1100.