Wat zijn de gevolgen van overmatig aanmaakwater bij een gietmortel?

Wanneer te veel water wordt gebruikt bij de aanmaak gietmortel, dan wordt de watercementfactor onbedoeld hoog.

Dit veroorzaakt doorgaans de volgende problemen:

1. Verminderde sterkte:
Een te hoge watercementfactor veroorzaakt bleeding en ontmenging, doordat de grove toeslagmaterialen uitzakken en de fijne deeltjes, waaronder het cement, juist gaan drijven. De mortel verliest hierdoor aan homogeniteit en zal zijn bedoelde aanvangs- en eindsterkte mogelijk niet meer bereiken.

2. Onthechting:
Een te natte mortel hecht slecht op de betonnen draagvloer. De cement deeltjes bereiken de poriën van het hechtvlak niet of slechts ten delen, waardoor onthechting en scheurvorming ontstaat.

3. Krimp:
De overmaat aan ongebonden water zal tijdens de verharding van de mortel verdampen, wat kan leiden tot grote krimpspanningen en daardoor scheurvorming.

Hoe kan je deze problemen voorkomen?

💡 Begin het mengen met 85-90% van de maximaal toegestane waterhoeveelheid. Deze staat vermeld in het productblad en op de zakken. Meng de mortel totdat de plastificeerder zichtbaar actief wordt en voeg pas dan zo nodig het restant van het aanmaakwater toe om de gewenste consistentie te bereiken.

💡 Gebruik een maatbeker en/of maak een gat in je emmer! Dan weet je zeker dat er niet te veel water in het mengsel gaat.