Rond het vriespunt.

Waddinxveen, 7 februari 2021.

Werken met krimparme cementgebonden mortel bij temperaturen rond het vriespunt brengt altijd risico met zich mee. Het zijn vaak dunne lagen in kleine volumes, die gevoeliger zijn voor vorst dan in grotere volumes gestorte beton. Neem daarom liever te veel dan te weinig maatregelen. Hieronder zetten wij uw opties uiteen. De bijbehorende PAGEL Wintermortel vindt u hier: PAGEL Wintermortel. En bij twijfel belt u ons: 088-540 1100.

Het probleem:

  • Vorst bestendig betekent een morteldruksterkte van tenminste 5 N/mm2, voordat de vorst komt
  • Bij een morteltemperatuur <+10⁰ C hardt de mortel langzamer uit en neemt de verwerkbaarheid af
  • Bij een morteltemperatuur <+3⁰ C komt de hydratatie vrijwel tot stilstand
  • Het duurt bij lage temperaturen dus langer voordat cementgebonden mortel bestand is tegen vorst

Een veilige oplossing: De 10 – 5 – 3 methode

  • Zorg er voor, dat de morteltemperatuur tijdens de stort tenminste +10⁰ C bedraagt. Dat kan alleen bij verwarmde opslag van mortel, aanmaakwater, verwerkingsmaterieel en in een verwarmde menglocatie
  • Houd de morteltemperatuur na de stort op minimaal +5⁰ C totdat de druksterkte hoger is dan 5 N/mm2. Dat kan alleen met maatregelen zoals afdekken, isoleren en verwarmen van de verse stortvlakken
  • Stort en repareer alleen als de ondergrondtemperatuur hoger is dan +3⁰ C. Zo nodig verwarmen

Tenslotte:

  • Gebruik snel hardende mortel zoals PAGEL V2/40 gietmortel K60 en PAGEL R20/20 reparatiemortel R4. Deze bereiken de vorstbestendige druksterkte van 5 N/mm2 in circa 2 uur. Ook bij lage temperaturen
  • Gebruik onderstaande handleiding of download de PAGEL Wintermaatregelen
  • En bij twijfel belt u ons: 088-540 1100.

Winter in Waddinxveen (Foto’s: Judith van Steenbergen).