Misverstanden over wintermortel

Waddinxveen, 11 december 2017.

Nu de eerste sneeuwbuien over ons land trekken is het de hoogste tijd om enkele misverstanden uit de wereld te helpen, die gaan over de verwerking van krimparme cementgebonden mortel bij lage temperaturen (< +5⁰ C).

Sommigen beweren, dat de kenmerkend lage water-cement factor (0,30-0,35) de mortel beschermt tegen bevriezing, omdat er dus maar een gering aandeel vrij water in zit. Dat is een misverstand, want tot het moment dat het (weinige) water chemisch gebonden is blijft de mortel erg kwetsbaar voor bevriezing. Bij een standaard K70 of R4 mortel kan het, zeker bij lage temperaturen, uren duren voordat de hydratatie inzet en de vorstgevoeligheid afneemt. Gebruik daarom bij voorkeur snel hardende producten, die binnen één tot twee uur een druksterkte hebben van tenminste 5 MPa. Dat is veilig.

Anderen adviseren verwarmd aanmaakwater te gebruiken om de hydratatie van de mortel te versnellen. Op zich een zinvolle gedachte maar bedenk wel, dat water in deze producten slechts circa 10% van de totale massa uitmaakt. Het water moet wel heel heet zijn, om koud opgeslagen droge mortel tijdens het mengen op temperatuur te krijgen. Het is dan ook beter de droge mortel en het aanmaakwater in dit jaargetijde verwarmd op te slaan (+15⁰ tot +25⁰ C) in een opslagruimte, die groot genoeg is om ook als menglocatie te dienen. Bewaar in die verwarmde ruimte ook de menger, mortelpomp, kruiwagen, speciekuip en ander verwerkingsmaterieel. Dat is de manier om een mortel direct op de gewenste verwerkingstemperatuur (> +10⁰ C) te krijgen.

En als u denkt dat daarmee alles is gezegd nog even dit: Na verwerking wordt de morteltemperatuur beïnvloed door de temperatuur van de ondergrond, de luchttemperatuur, zoninstraling en wind. De zorgvuldig gemengde mortel, keurig op temperatuur, koelt onmiddellijk af als deze op een te koude ondergrond of tijdens vorst wordt verwerkt. Heb dus ook aandacht voor bescherming, isolatie en zo nodig verwarming van de stortlocatie en werk nooit op een ondergrond kouder dan +3⁰ C.

De noodzakelijke maatregelen voor verwerking van krimparme cementgebonden mortel bij lage temperaturen hebben wij hier nog even voor u op een rijtje gezet: PAGEL Wintermaatregelen. De bijbehorende PAGEL Wintermortel vindt u hier: PAGEL Wintermortel.